კომპანიის სტრუქტურა

 

დირექტორთა საბჭო

კომპანიის მართვას ახორციელებს დირექტორთა საბჭო, რომელშიც შედიან ნამდვილი პროფესიონალები, ხალხი, ვისიც ძალისხმევა ყოველდრიურად მიმართულია სტრატეგიული ამოცანების და მიზნების რეალიზაციაზე, ვისიც საქმიანობა უზრუნველყოფს კომპანიის წარმატებას და ხელს უწყობს მის დინამიურ განვითარებას და წინსვლას.