ჩვენი მიღწევები

საერთაშორისო ეკონომიკური რეიტინგი «საუკეთესოების ლიგა».

უკრაინის სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტის ოფიციალური მონაცემების თანახმად და რეიტინგობის ევროპული სტანდარტის შესაბამისად ჩატარდა განვითარების დინამიკისა და ეკონომიკური მაჩვენებლების რანჟირება უკრაინის სამეურნეო საქმიანობის 350 000 სუბიექტებს შორის, რის შედეგადაც კომპანია დაჯილდოვდა სტატუს-ჯილდოთი „წლის საწარმო 2010“ (ეკონომიკური საქმიანობის სახეების კლასიფიკაციის თანახმად 51.39.0)

საერთაშორისო ეკონომიკური რეიტინგი «საუკეთესოების ლიგა»

ორდენი «საპატიო ჯვარი» და სერთიფიკატი «წლის ხელმძღვანელი 2010» გადაეცა კომპანიის დირექტორს სერგეი ალექსანდრეს ძე კარდაშს.

ეკონომიკური რეიტინგი «წლის იმპორტიორი-ექსპორტიორი».

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის პატრონატის ქვეშ და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის მხარდაჭერით ოფიციალური სერთიფიკატი და საერთაშორისო ნიმუშის მედალი „წლის იმპორტიორი უკრაინაში 2010“-ის კატეგორიაში. (303000000 სავაჭრო ჯგუფის თანახმად)

ეკონომიკური რეიტინგი «წლის იმპორტიორი».

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის პატრონატის ქვეშ და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის მხარდაჭერით საპატიო ორდენი «პროფესიულ საქმიანობაში დამსახურებისათვის»  გადაეცა კომპანიის დირექტორს სერგეი ალექსანდრეს ძე კარდაშს.

ეროვნული ბიზნეს-რეიტინგი.

ნომინაცია «დარგის ლიდერი 2010»,  2 ადგილი  კატეგორიაში «სუფთა მოგება» ((ეკონომიკური საქმიანობის სახეების კლასიფიკაციის თანახმად 51.39.0)

ჯილდოს სტატუსი წლის საწარმო 2010
ორდენი საპატიო ჯვარი და სერტიფიკატი წლის &
სერთიფიკატი და მედალი კატეგორიაში წლის ი+
საპატიო ორდენი დამსახურებებისთვის პროფე
სერთიფიკატი ISO 22000 (HACCP)